CEF

Central European Finance International Ltd. działa nieprzerwanie od 1992 roku. Jest niezależną firmą działającą w oparciu o własnych, zaufanych współpracowników.

Pracuje wyłącznie na zasadzie prowizji od sukcesu. Odzyskuje i restrukturyzuje przeterminowane należności dla exporterów i ubezpieczycieli na całym świecie.

Ufa i kontroluje, dlatego odwiedzamy dłużników sprawdzając czy podane przez nich dane sa prawdziwe. Nasze raporty zawierają zdjęcia z wizyt, opinie partnerów, dostępne dane finansowe i publikacje.

Działa w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej, we Francji i krajach Beneluxu, na Bliskim Wschodzie, w USA i Ameryce Południowej ze szczególnym naciskiem na Argentynę.

Windykacja międzynarodowa

Prowadząc windykację na zlecenie wierzyciela staramy się doprowadzić do zapłaty zaległego zobowiązania w sposób, który pozwoli stronom otrzymać relacje handlowe w przyszłości. Próbujemy poznać prawdziwe powody niepłacenia co ułatwia doprowadzenie sprawy do satysfakcjonującego końca. Działamy wyłącznie na zasadzie prowizji od odzyskanej kwoty. Nie bierzemy pieniędzy na własny rachunek, co zmniejsza ryzyko finansowe transakcji.

Raporty kredytowe

Wierzymy w to, że wizyty u dłużników połączone z weryfikacją podstawowych danych mają dużą wartość poznawczą i dostarczają wierzycielowi pożytecznych informacji. Naszym zdaniem to czy dłużnik znajduje się pod podanym adresem, można się z nim skontaktować, zatrudnia ludzi mówi więcej niż dane finansowe z poprzednich okresów. Naszym klientom polecamy weryfikowanie podstawowych danych o klientach zanim podpiszą ważna umowę. Koszt takiej wizyty z pewnością będzie dużo niższy niż frustracja wynikająca z przekształcenia się partnera w dłużnika i koszty nieotrzymania płatności w terminie.

Ubezpieczenie należności

Przez 20 lat działalności na rynku windykacji międzynarodowej poznaliśmy też rynek ubezpieczeń kredytów eksportowych. Każdemu eksporterowi jesteśmy w stanie zaproponować ubezpieczenie należności pochodzące z renomowanej, europejskiej firmy ubezpieczeniowej.